Inhalt

.

Horse Events

09.05.-
09.05.2024
tnr 24093
Baden
CDN-C
Preis der Firma EQUI-THEK Kl.A. SISI-CHALLENGE Damensattel
 
Thursday, 09.05.2024
 
10:00
Bew 5/1

D1
Dressurpferdeprüfung Kl. A Aufgabe DPA3 (4 J)
 
 
 
 
next
Bew 5/2

D1
Dressurpferdeprüfung Kl. A Aufgabe DPA3 (5-6 J)
 
 
 
 
11:20
Bew 4/0

D1
Dressurprüfung Kl. LM Aufgabe LM6
 
 
 
 
13:00
Bew 9/1

D1
Dressurprüfung Kl. L Aufgabe L7 (R1/RD1)
 
 
 
 
next
Bew 9/2

D1
Dressurprüfung Kl. L Aufgabe L7 (R2/RD2 und höher)
 
 
 
 
14:15
Bew 10/1

D1
Dressurprüfung Kl. LM Aufgabe LM7
Sisi Challenge 
 
 
 
next
Bew 10/2

D1
Dressurprüfung Kl. LM Aufgabe LM7
offen 
 
 
 
08:30
Bew 2/1

D2
Dressurprüfung Kl. A Aufgabe A1 (R1/RD1)
 
 
 
 
next
Bew 2/2

D2
Dressurprüfung Kl. A Aufgabe A1 (R2/RD2 und höher)
 
 
 
 
10:40
Bew 1/0

D2
Dressurreiterprüfung lzf Aufgabe LF2
 
 
 
 
11:40
Bew 7/1

D2
Dressurprüfung Kl. A Aufgabe A3 (R1/RD1)
Preis der Firma Equithek 
 
 
 
next
Bew 7/2

D2
Dressurprüfung Kl. A Aufgabe A3 (R2/RD2 und höher)
Preis der Firma Equithek 
 
 
 
next
Bew 11/0

D2
Damensattelbewerb Kl. A Aufgabe A3
Sisi Challenge 
 
 
 
13:50
Bew 3/1

D2
Dressurprüfung Kl. L Aufgabe L1 (R1/RD1)
 
 
 
 
next
Bew 3/2

D2
Dressurprüfung Kl. L Aufgabe L1 (R2/RD2 und höher)
 
 
 
 
next
Bew 3/3

D2
Dressurprüfung Kl. L Aufgabe L1
Sisi Challenge 
 
 
 
17:55
Bew 6/0

D2
Dressurreiterprüfung lzf Aufgabe LF1